O ambulancii

VLADOS, s.r.o. vznikol spojením ambulancie všeobecného lekárstva – VL a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS.

Ambulancia všeobecného lekárstva je v budove NaD centra na 2.poschodí ,SNP 10, Hlohovec.

  • lekár MUDr.Vojtech ŠUSTA
  • sestra Mgr.Monika ŠEVČÍKOVÁ

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti sídli v Poliklinike Hlohovec, Nábrežie A.Hlinku 27 na l.poschodí vľavo

  • konateľ Mgr.Marta ŠUSTOVÁ
  • sestra dipl.sestra Zuzana ZÁMEČNIKOVÁ