Kontakt

VLADOS, s.r.o.

MUDr. Vojtech Šusta – všeobecný lekár

NaD centrum, SNP 10, 2.poschodie
920 01 Hlohovec

Tel. 033/7331464

ADOS

Mgr.Marta Šustová

Poliklinika-l.poschodie vľavo
Nábrežie A.Hlinku 27
920 01 Hlohovec

Tel. 0903 697 165